Thông tin mở bán dự án Hà Nội Homeland - 【WEBSITE CHỦ ĐẦU TƯ™ - HANOI HOMELAND】

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Thông tin mở bán dự án Hà Nội Homeland

chiều thứ 7 ngày 16/6 ,mở bán và ra hàng

Các tầng sẽ ra đợt mới: 3-7-10-12-15-17

Đặt chỗ thiện chí lấy quyền ưu tiên chọn căn.

Liên hệ: 098 909 9986


Lễ mở bán ra mắt dự án đợt 1 đã thành công rực rỡ


- các tầng đã bán: 2-4-5-6-9-11-12a-14-16-18: 
Tổng giao dịch: 360/360 căn, update đến ngày 5/6 .

- Hình ảnh lễ mở bán:

Ngày 20/5Ngày 13/5


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nhận thông tin

Đăng ký
Nhận thông tin dự án Hanoi HomeLand

Hotline 24/7: 098 909 9986 (mr.Tuấn)